Международен младежки фестивал „Славянски звън” е фестивал с конкурсен харaктер.
Фестивала/конкурса има за мисия да се засили ролята на културата, като двигател в процеса на културно обновление  на град Варна.  
Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот във Варна чрез организиране и промотиране на един нов младежки Фестивал, като важен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на българският език, България, и в частност на гр.Варна.

Наши партньори са:

Община Варна

Община Варна

ФИЛМСКИ ДОКУМЕНТАРНИ ЦЕНТАР

ФИЛМСКИ ДОКУМЕНТАРНИ ЦЕНТАР

БАНЯ ЛУКА

Под патронажа на Областния Управител на Област Варна господин Стоян Пасев.

Под патронажа на Областния Управител на Област Варна господин Стоян Пасев.

Лого бакарди
logo zakachalakata
Символика
БНР Варна - официален медиен партньор

БНР Варна - официален медиен партньор

Rio_logo-01
Бг_информ_бюро_Знак_на прозрачном фоне