За участие, изтеглете и попълнете следната заявка за участие:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

APPLICATION FOR PARTICIPATION

След което го изпратете на e-mail: mmf_slavqnskizvun@abv.bg

Или директно през формата ни за контакт ТУК

 

IV Международен Младежки Фестивал „Славянски звън”
01.11.2022г до 24.05.2023г
България,гр.Варна,гр.Плиска
се организира с финансовата подкрепа на

logo_full-black

 

IV Международен Младежки Фестивал „Славянски звън” право на участие имат
младежи и девойки разделени в три възрастови групи:
-Първа възрастова група – от 7 год. до 12 год.включително
-Втора възрастова група – от 13 год. до 18 год. включително
-Трета възрастова група – от 19 год. до 30 год. включително
Важно!!! В Модул „Музика” категория „Класическо пеене” се допускат
участници САМО във Втора възрастова група от 18 год. до 33 год.
включително!
В изключителни случаи и при високи творчески постижения организаторите може да
допуснат и участници до навършенa 33 годишна възраст.
Модул „МУЗИКА”
Влизат следните категории:
ПИАНО –1/ един / тур САМО пред публика
ЦИГУЛКА– 1/един/ тур САМО пред публика

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ– 1/един/ тур САМО пред публика
КЛАСИЧЕСКА КИТАРА–1/един/ тур САМО пред публика
ПОП,ДЖАЗ,РОК ПЕЕНЕ- 1/един /тур САМО пред публика
НАРОДНО ПЕЕНЕ-1/един/тур САМО пред публика
ВАЖНО!!! КАНДИДАТИТЕ В МОДУЛ „МУЗИКА”, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ КОРЕПЕТИТОР САМИ
СИ ГО ОСИГУРЯВАТ ИЛИ ДАВАТ ЗАЯВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОРЕПЕТИТОР СРЕЩУ
ЗАПЛАЩАНЕ! ЗАЯВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОРЕПЕТИТОР СЕ ПОДАВА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20 ДНИ
ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА КОНКУРСА!
Модул „КЪСОМЕТРАЖЕО КИНО”- участниците преминават
предварителна селекция
Модул „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”- участниците преминават
предварителна селекция
-Категория „Изобразително изкуство”
-Категория „Фотография”
Модул „ТЕАТЪР”- участниците преминават предварителна селекция
Модул „ТАНЦ” – 1/един/тур САМО пред публика
-Категория „Фолклорен танц”
-Категория „Модерен танц”
За МОДУЛИТЕ „КЪСОМЕТРАЖНО КИНО”, „ТЕАТЪР”и „ИЗОБРАЗИТЛНО
ИЗКУСТВО” кандидатите изпращат произведението,с което ще участват в
Конкурса .
Заснетите изпълнения в селектиращите модули се изпращат на електронната
поща на Фестивала mmf_slavqnskizvun@abv.bg.
Селекцията на одобрените за участие ще бъде извършена от компетентна
комисия.
Допуснатите изпълнители своевременно ще бъдат уведомени за участието на
Втори тур ,който ще се проведе пред публика.
В програмата на Модул „Музика” в трите групи влиза едно задължително
произведение/изпълнение от славянски или български композитор,а другите са
по избор на кандидатите.
Краен срок за подаване на заявките за участие 15.01.2023г.
След потвърждение и одобрение от селекционната комисия Участниците трябва да
представят на Организаторите:

-Подробна автобиография и кратко описание на държавата/градът от който идва;
-Копие на документ който удостоверява възрастта на кандидата;
-2 бр. снимки в електронен формат,от които едната да е артистична;
-За групи които желаят да участват,се изпращат кратка творческа автобиография и
снимки от участия на групата/трупата в електронен формат на пощата на фестивала;
-Програма с времетраене, композитор,автор,заглавие,опус,номер,необходим декор /за
Модул” Театър”/ ,всички необходими реквизити и т.н
Утвърдените за участие във Фестивала индивидуални кандидати и състави
получат уведомителни писма и трябва да потвърдят участието си по електронен
път в срок до 3 календарни дни, като заплатят такса участие в размер на 20
/двадесет/лева на участник или валутната им равностойност за групи и състави и
40 /четиридесет/лева на участник или валутната им равностойност за
индивидуални изпълнители.
Таксите следва да постъпят по банковата сметка на Фестивала :
BG32 CECB 9790 10H9 6416 00 Bic: CECBBGSF при Централна
Кооперативна Банка АД- гр.Варна
При непостъпване на посочената такса за участие по банковата сметка на
Фестивала/Конкурса в упоменатия в Регламента срок, правото на участие
се счита за прекратено.
При отказ от страна на участника/групата вече преведена такса участие по
сметката на Фестивала НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА от организаторите.
Участието на всеки състезател става по реда на жребий,изтеглен предварително в
присъствието на комисия съставена от членовете на Организационния комитет.
Участниците от другите държави се задължават да пристигнат във гр.Варна,България в
регламентираните според програмата на Фестивала срокове.
Участниците се задължават да носят флага на своят страна.

НАГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „СЛАВЯНСКИ ЗВЪН”
Наградите се присъждат ,както следва:
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
-12 ЛАУРЕАТСКИ звания
-12 носители на ВТОРА награда
-12 носители на ТРЕТА награда
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
-12 ЛАУРЕАТСКИ звания
-12 носители на ВТОРА награда
-12 носители на ТРЕТА награда ТРЕТА
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
-12 ЛАУРЕАТСКИ звания
-12 носители на ВТОРА награда
-12 носители на ТРЕТА награда
ПАРИЧНИ НАГРАДИ,СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ И ГРАН ПРИ СЕ ПРИСЪЖДАТ ПО
ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА/ФЕСТИВАЛА
СХЕМА НА КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА
МОДУЛ „МУЗИКА”
За всички Участници в МОДУЛ „Музика” в Конкурсната програма е
задължително едното от произведенията,което ще изпълнят да е от
български или славянски произход.
Категория „ПИАНО”
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- 7-12 год.

2 /две/ произведения от различни епохи с различна трудност с
времетраене 10 минути.
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-13-18г.
2/две/ произведения по избор до 15 минути.
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-19-30 г.
2/две/ произведения по избор до 20 минути
Категория „ЦИГУЛКА”
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- 7-12 год.
2 /две/ произведения от различни епохи с различна трудност с
времетраене 8/осем/-10/десет/ минути.
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-13-18г.
2 /две/ произведения от различни епохи с различна трудност и
времетраене от 15мин.
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-19-30г.
2 /две/ произведения от различни епохи с различна трудност и
времетраене от 20 мин.
Категория „КЛАСИЧЕСКА КИТАРА”
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- 7-12 год.
2/две/ произведения от различни епохи с различна трудност с
времетраене до 5 мин.
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-13-18г.
3/три/ или 4/четири/ произведения от различни епохи с различна
трудност с времетраене до 10 мин.
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-19-30г. Произведения по избор от различни епохи с различна трудност и времетраене до
20 мин.

Категория „КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ”
ДОПУСКАТ СЕ КАНДИДАТИ САМО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- 18-30
годишна възраст! В изключителни случаи и при високи творчески постижения
организаторите може да допусне и участници до навършването на 33 годишна възраст.
Участниците изпълняват 2/две/ произведения от различни епохи с различна
трудност с времетраене до 15 мин.
МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ
Майсторски клас БЕЗ ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ със гост лектор световно
известният тенор Бойко Цветанов ,които ще се проведе в рамките на IV Международен
Младежки Фестивал „Славянски звън” на датите 06,07 и 08.04.2023г.
Таксите за желаещите да се включат са ,както следва:
-Участник в Конкурсната програма и Участник в Курса – такса 150/сто и
петдесет/ лева или валутната им равностойност /с вкл.такса участие в конкурсната
програма на Фестивала;
-Участник в курса – такса 120/сто и двадесет/лева или валутната им равностойност
-Слушател – Дневна карта /такса за еднодневно посещение – 20/двадесет/ лева или
валутната им равностойност
Точната програма на курса ще бъде оповестена на всички желаещи да се включат .
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРСА 10.03.2023г.
Записването се осъществява след заплатена такса участие!Местата са ограничени! Разходите за транспорт,храна и нощувки са за сметка на участниците.Организаторите
на конкурса могат да съдействат с осигуряването на нощувки и храна на
промоционални цени при предварителна заявка най- късно до 30 дни преди стартиране
на Фестивала/Конкурса.
Категория „ПОП,ДЖАЗ,РОК”
За ТРИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 7г.-12г., 13г-18г, 19г.-30г.
В тази категория изпълненията на Кандидатите не подлежат на селекция,а след
потвърждение и заплащане на такса участие биват допускани до конкурсен тур пред
публика.
Вокал( поп,рок и джаз изпълнения)
Солисти –2 /две/ песни, едната на роден език, втората по избор, с общо
времетраене до 10 минути.
Вокални групи:2 /две/ песни, едната на роден език, втората по избор, с общо
времетраене до 10 минути.
Изпълнението трябва да бъде съпроводено от инструментален запис. Плейбек не
се допуска!
Участниците/групите се задължават след потвърждаване на участието си в
двудневен срок да изпратят на електронната поща mmf_slavqnskizvun@abv.bg на
Фестивала инструменталите на произведенията с който ще се явят в конкурсната
програма.

КАТЕГОРИЯ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”
В тази категория изпълненията на Кандидатите не подлежат на селекция,а след
потвърждение и заплащане на такса участие биват допускани до конкурсен тур
пред публика.
ВАЖНО!!! Задължителна песен за Втора и Трета възрастови групи
/състави и индивидуални изпълнители /в IV ММФ „Славянски звън” е песента
„Даньова мама” – авторска песен на народната певица Мария Балтаджиева.
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА– от 7 г.до 12г. вкл.
Две песни от по ИЗБОР от различни етнографски области с общо времетраене до
4/четири/-5/пет/ минути.Съпровода е желателно да е
синбек или акордеон! Участникът се задължава да уведоми Организаторите за
вида на съпровода в двудневен срок от момента на потвърждението на участието
си.
Участниците/групите се задължават след потвърждаване на участието си в
двудневен срок да изпратят на електронната поща mmf_slavqnskizvun@abv.bg
на Фестивала инструменталите на произведенията с който ще се явят в
конкурсната програма.
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-от 12г. до 18г.вкл.
Една ЗАДЪЛЖИТЕЛНА песен ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА
КОНКУРСА и 1/една/ песен по избор от различни етнографски области с общо
времетраене 5/пет/-7/седем/ минути.Съпровода е желателно да е синбек или
акордеон! Участникът се задължава да уведоми Организаторите за вида на
съпровода в двудневен срок от момента на потвърждението на участието си.
Участниците/групите се задължават след потвърждаване на участието си в
двудневен срок да изпратят на електронната поща mmf_slavqnskizvun@abv.bg на
Фестивала инструменталите на произведенията с който ще се явят в конкурсната
програма
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 19г.-30г
Една ЗАДЪЛЖИТЕЛНА песен ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА
КОНКУРСА и 1/една/ песен по избор от различни етнографски области с общо
времетраене 7/пет/-9/седем/ минути.Съпровода е желателно да е синбек или
акордеон!Участникът се задължава да уведоми Организаторите за вида на
съпровода в двудневен срок от момента на потвърждението на участието си.
Участниците/групите се задължават след потвърждаване на участието си в
двудневен срок да изпратят на електронната поща mmf_slavqnskizvun@abv.bg
на Фестивала инструменталите на произведенията с който ще се явят в
конкурсната програма.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ в Модул „Музика”
Точна интонация
Стилова интерпретация
Сложност на изпълнението
Богата темброва палитра
Ритмичност
Артистичност
Артикулация- ясна дикция
Индивидуален подход,стил,интересна фабула

МОДУЛ „КЪСОМЕТРАЖНО КИНО”
-Модулът цели насърчаване на създаването на късометражни филми в България и
другите Славянски държави откриване и промотиране на нови таланти в киното.
-Право на участие в конкурса имат филми с продължителност до 30 минути,
произведени след 1 януари 2019 год.
-Няма ограничение към вида кино или жанра на филма. Могат да участват игрални,
документални, анимационни и експериментални филми.
Всички филми, съдържащи форми на насилие, расизъм, етнически и религиозни
провокации, както и порнографско съдържание ще бъдат дисквалифицирани.
-Филмите се подават за селекция във формата на онлайн скрийнър с линк и парола за
достъп, който се попълва във формуляра за участие или на DVD носител, получен в
офиса на ММФ Славянски звън с адрес п.к.9003 гр.Варна,ул.Гривица 10,ап.41.
-Селектираните филми ще бъдат прожектирани на един от следните формати:
● DCP ∙35 mm; ∙Blu-ray; ∙HD файл с висока резолюция.
-Всички селектирани филми трябва да имат субтитри на английски език.
Международното петчленно жури на ММФ „Славянски звън” ще избере найдобрия филм от предварително селектираните 10 филма.
-Авторите на селектираните филми подписват документ, че дават съгласието си за
прожектиране на творбите им в програмите на ММФ” Славянски звън”.
-Право на участие имат всички отговарящи на възрастовите групи заложени в
Регламента от Организаторите на Фестивала.
КАНДИДАТИТИТЕ В ТОЗИ МОДУЛ НЕ ДЪЛЖАТ ТАКСА УЧАСТИЕ!
МОДУЛ „ТЕАТЪР”
Няма жанрово ограничение на проектите /Драматичен, Куклен,
Експериментален, Танцов театър и др/.
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА УЧАСТНИЦИТЕ от 7г. до 30 г.
-Времетраене до 30 мин /откъс,сцена,действие от драматургично
произведение/
-Моноспектакъл или Камерен спектакъл до 5 /пет/действащи лица.
Всеки състав, желаещ да участва във фестивала, изпращана на посочения имейл адрес за
кореспонденция :
– заявка за участие;
– кратка история на трупата, придружена от списък на всички участници;
– списък с имената на действащите лица и изпълнители в спектакъла.
– запис на част от спектакъла или целият спектакъл до 30 минути на електронен
носител или линк препратка към интернет платформи за видео споделяне.
-Афиш,ако има такъв.
Критерии за оценка – предимството в селекцията за участие ще имат постановки:
– показващи нови, иновативни решения;
– със съвременен прочит;
– на теми, вълнуващи младите хора;

МОДУЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
Кандидатите в този модул не заплащат такса за участие!
ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ ПОЕМАТ АНГАЖИМЕНТ,КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
ЗА ВРЪЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ!
Тема на конкурсните работи „Мир и любов”
-Основната цел на този модул е подкрепа и промотиране от ММФ „Славянски звън” на
креативността на художниците – художници/фотографи от България и чуждестранни
художници/фотографи.
-Конкурса НЕ налага техника на работа и е насочен към художници и фотографи от
България и всички държави по света;
-В конкурса може да вземе участие всяко лице, отговарящо на възрастовите групи,
заложени в Регламента на Фестивала;
-Завършването на висше художествено учебно заведение не е изисквано и НЕ е условие
за взимане на участие в конкурса;
– В конкурса ще бъдат допускани картини във формат не по-голям от 35 x 50 см. и
тегло не превишаващо 1 кг. Желателно е конкурсните творби да не са рамкирани.
-Заявената за Конкурса картина трябва да бъде еднолична собственост на автора и да е
в негово притежание с цел нейното разпореждане за нуждите, свързани с Конкурса.
Заглавията на изпратените картини трябва да бъдат в две езикови версии т.е. на майчин
език на участника и на английски.

ФОТОГРАФСКИ ПРОЕКТИ:
-В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии, които отговарят на
Регламента на ММФ” Славянски звън”.
-Участниците са длъжни, при съмнения относно авторството от Организаторите, при
поискване да представят оригиналните нередактирани кадри.
-Фотографиите, участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или
други надписи, идентифициращи автора им.
Формат и технически изисквания
Фотографиите, публикувани в проекта е нужно да бъдат във формат jpg, не по- малки от
980 пиксела по дългата страна.

МОДУЛ „ТАНЦ”
ЗА ТРИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 7г.-12г., 13г-18г, 19г.-30г.
В тази категория изпълненията на Кандидатите не подлежат на селекция ,а след
потвърждение и заплащане на такса участие биват допускани до
конкурсен тур пред публика.
Хореографските колективи и индивидуалните изпълнители представят на състезанието
програма от 2 танца до 4 минути всеки!).
Номерата и изпълненията във всяка възрастова категория не се сравняват помежду си,
техниката и уменията се оценяват според избрания стил.
-Категория „МОДЕРЕН ТАНЦ”
Съвременен естраден танц – в номинацията се състезават както
сюжетни, така и не сюжетни номера. Позволено е да се комбинират
няколко модерни стила в една постановка.
Street dance show – в номинацията се състезават изпълнения, които
представят следните стилове: хип-хоп, диско, техно, тектоник, , LA-style, Jazzfunk, С-walk, Breakdance, Popping, Locking, Vogue, Waaking и други модерни
тенденции.
Бални танци – в тази номинация могат да участват само отборни
представления (от 4 или повече души), базирани на бална хореография.
Contemporary, Модерни, Джаз – Тези танцови стилове се състезават в
номинацията: модерн, джаз-модерн, сontemporary, афро-джаз, съвременен
джаз.
-Категория „ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ”
Народни танци – в номинацията се състезават танците на народите по света.
Стилизиран фолклорен танц – в номинацията се състезават
изпълнения, в които се използват предимно народна хореография, както и
хореография на други танцови стилове и направления.
Веднъж заявен репертоар –не се променя! Важи за всички жанрове и модули!!!

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Разходите за транспорт,храна и нощувки са за сметка на
участниците.Организаторите на конкурса могат да съдействат с
осигуряването на хотел на промоционални цени при предварителна
заявка най-късно до 30 дни преди стартиране на
Фестивала/Конкурса.
Съставът/участникът не трябва да поема други ангажименти в периода на
Фестивала.
Съставът/участникът трябва стриктно да спазва програмата на Фестивала, както
и определеното му време за участие в концертите и дефилетата.
Ръководителят/ако има такъв/ на състава/изпълнителят е отговорен за
дисциплината на групата, в т. ч. за спазването на програмата на Фестивала,
добрите отношения с другите групи, както и за артистичното ниво на
изпълнителите, съответстващо на представените рекламни материали.
Организационния комитет притежава всички права върху изпълненията по време
на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез
различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и
други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви
задължения към участниците във Фестивала.

IV МЕЖДУНАРОДЕН МАЛДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „СЛАВЯНСКИ ЗВЪН” СЕ РЕАЛИЗИРА
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”,БЪЛГАРИЯ.

     ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОТИЧНЕТО НА ФЕСТИВАЛА:

 Искра Иванова /Директор ММФ „Славянски звън”/

  • Телефон, Viber : +359 877 177 612 ,+359 895848041

София Хитова /Художествен Директор „Славянски звън”/

  • Телефон : +359 877 757 126
  • E-mail: mmf_slavqnskizvun@abv.bg
  • Facebook: https://www.facebook.com/slavqnskizvun/
  • Адрес: България, Варна, п.к.9003,ул.Гривица,бл.10,ап.41