За участие, изтеглете и попълнете следната заявка за участие:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

APPLICATION FOR PARTICIPATION

След което го изпратете на e-mail: mmf_slavqnskizvun@abv.bg

Или директно през формата ни за контакт ТУК

 

V Международен Младежки Фестивал

„Славянски звън” 01.04.2024 г. – 02.04.2024 г.България, гр. Горна Оряховица

18.05.2024 г. – 19.05.2024 г.България, гр.Варна

24.05.2024 г.

България, гр. Плиска

се организира с подкрепата на

Община Горна Оряховица

logo-gorna-oryhovica

 

!!!ВАЖНО!!!

УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСНИТЕ МОДУЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ВПИШАТ ГРАДА И ДАТАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО СИ СПОРЕД ЗАДАДЕНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ В РЕГЛАМЕНТА. ТОВА СЕ НАЛАГА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗШИРЯВАНЕ НА ФЕСТИВАЛНАТА ДЕЙНОСТ .

ДАТИТЕ СА КАКТО СЛЕДВА:

– 01.04.2024 г. – 02.04.2024 г. България, гр.Горна Оряховица

– 18.05.2024 г. – 19.05.2024 г. България, гр.Варна

– 24.05.2024 г. – Гала концерт на Лауреатите в „Двор на Кирилицата“, България, гр. Плиска

Съставът на журито и детайлна програма за изява на участниците/ групите във фестивалните модули ще бъде обявена на 25.03.2024г.

V Международен Младежки Фестивал „Славянски звън” право на участие имат младежи и девойки, разделени в три възрастови групи:

– Първа възрастова група – от 7 год. до 12 год. включително- Втора възрастова група – от 13 год. до 18 год. включително- Трета възрастова група – от 19 год. до 30 год. включително

Важно!!! В Модул „Музика” категория „Класическо пеене” се допускат участници САМО във Втора възрастова група от 18 год. до 30 год. включително!В изключителни случаи и при високи творчески постижения организаторите може дадопуснат и участници до навършенa 33 годишна възраст.

Модул „МУЗИКА”

Влизат следните категории:

ПИАНО –1/ един / тур САМО пред публикаЦИГУЛКА – 1 /един/ тур САМО пред публика

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ – 1 /един/ тур САМО пред публикаКЛАСИЧЕСКА КИТАРА –1 /един/ тур САМО пред публикаПОП, ДЖАЗ, РОК ПЕЕНЕ – 1 /един /тур САМО пред публикаНАРОДНО ПЕЕНЕ -1 /един/ тур САМО пред публика

ВАЖНО!!! КАНДИДАТИТЕ В МОДУЛ „МУЗИКА”, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ КОРЕПЕТИТОР, ТРЯБВА САМИ ДА ГО ОСИГУРЯТ ИЛИ ДА ДАДАТ ЗАЯВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОРЕПЕТИТОР СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ! ЗАЯВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОРЕПЕТИТОР СЕ ПОДАВА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 5 ДНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА КОНКУРСА!

Модул „КЪСОМЕТРАЖНО КИНО”– участниците преминават предварителна селекцияМодул „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”– участниците преминаватпредварителна селекция- Категория „Изобразително изкуство”- Категория „Фотография”Модул „ТЕАТЪР”– участниците преминават предварителна селекцияМодул „ТАНЦ” – 1 /един/тур САМО пред публика- Категория „Фолклорен танц”- Категория „Модерен танц”

За МОДУЛИТЕ „КЪСОМЕТРАЖНО КИНО”, „ТЕАТЪР” и „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” кандидатите изпращат произведението, с което ще участват в конкурса .

Заснетите изпълнения в селектираните модули се изпращат на електронната поща на фестивала: mmf_slavqnskizvun@abv.bg.

Селекцията на одобрените за участие ще бъде извършена от компетентна комисия.

Допуснатите изпълнители своевременно ще бъдат уведомени за участието на Втори тур, който ще се проведе пред публика.

В програмата на Модул „Музика”, в трите групи, влиза едно задължително произведение/изпълнение от славянски или български композитор, а другите са по избор на кандидатите.

!!!Краен срок за подаване на заявките за участие 20.03.2024г.!!!

След потвърждение и одобрение от селекционната комисия Участниците трябва да представят на Организаторите:

– Подробна автобиография и кратко описание на държавата/града, от който идва;- Копие на документ, който удостоверява възрастта на кандидата;- 2 бр. снимки в електронен формат от които едната да е артистична;- За групи, които желаят да участват, се изпращат кратка творческа автобиография и снимки от участия на групата/трупата в електронен формат на пощата на фестивала;- Програма с времетраене, композитор, автор, заглавие, опус, номер, необходим декор /за Модул” Театър”/ , всички необходими реквизити и т.н

Утвърдените за участие във Фестивала индивидуални кандидати и състави ще получат уведомителни писма и трябва да потвърдят участието си по електронен път в срок до 3 календарни дни, като заплатят такса участие в размер на 20 /двадесет/лева на участник или валутната им равностойност за групи и състави и 40 /четиридесет/лева на участник или валутната им равностойност за индивидуални изпълнители.

Таксите следва да постъпят по банковата сметка на Фестивала :BG32 CECB 9790 10H9 6416 00 Bic: CECBBGSF при ЦентралнаКооперативна Банка АД- гр.Варна

При непостъпване на посочената такса за участие по банковата сметка на Фестивала/Конкурса в упоменатия в Регламента срок, правото на участие се счита за прекратено.

При отказ от страна на участника/групата вече преведена такса участие по сметката на Фестивала НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА от организаторите.

Участието на всеки състезател става по реда на жребий, изтеглен предварително в присъствието на комисия, съставена от членовете на Организационния комитет.

Участниците от другите държави се задължават да пристигнат на територията на България в регламентираните според програмата на Фестивала срокове.

Участниците се задължават да носят флага на своят страна.

НАГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „СЛАВЯНСКИ ЗВЪН”

Наградите се присъждат ,както следва:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-12 ЛАУРЕАТСКИ звания-12 носители на ВТОРА награда-12 носители на ТРЕТА наградаВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-12 ЛАУРЕАТСКИ звания-12 носители на ВТОРА награда-12 носители на ТРЕТА награда

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-12 ЛАУРЕАТСКИ звания-12 носители на ВТОРА награда-12 носители на ТРЕТА награда

ПАРИЧНИ НАГРАДИ,СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ И ГРАН ПРИ СЕ ПРИСЪЖДАТ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА/ФЕСТИВАЛА

СХЕМА НА КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА

МОДУЛ „МУЗИКА

За всички Участници в МОДУЛ „Музика” в Конкурсната програма езадължително едното от произведенията,което ще изпълнят да е отбългарски или славянски произход.

Категория „ПИАНО”

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- 7-12 год.

2 /две/ произведения от различни епохи с различна трудност свреметраене 10 минути.ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 13-18г.2/две/ произведения по избор до 15 минути.ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-19-30 г.2/две/ произведения по избор до 20 минути

Категория „ЦИГУЛКА”

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- 7-12 год.2 /две/ произведения от различни епохи с различна трудност свреметраене 8/осем/ -10/десет/ минути.ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-13-18г.2 /две/ произведения от различни епохи с различна трудност ивреметраене от 15мин.ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-19-30г.2 /две/ произведения от различни епохи с различна трудност ивреметраене от 20 мин.

Категория „КЛАСИЧЕСКА КИТАРА”

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- 7-12 год.2/две/ произведения от различни епохи с различна трудност свреметраене до 5 мин.ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-13-18г.3/три/ или 4/четири/ произведения от различни епохи с различнатрудност с времетраене до 10 мин.ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-19-30г.

Произведения по избор от различни епохи с различна трудност и времетраене до 20 мин.

Категория „КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ”ДОПУСКАТ СЕ КАНДИДАТИ САМО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- 18-30 годишна възраст! В изключителни случаи и при високи творчески постижения организаторите може да допусне и участници до навършването на 33 годишна възраст.Участниците изпълняват 2/две/ произведения от различни епохи с различна трудност с времетраене до 15 мин.

Категория „ПОП, ДЖАЗ, РОК”За ТРИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 7г. – 12г., 13г – 18г, 19г. – 30г.В тази категория изпълненията на Кандидатите не подлежат на селекция,а след потвърждение и заплащане на такса участие биват допуснати до конкурсен тур пред публика.- Вокал( поп, рок и джаз изпълнения)- Солисти –2 /две/ песни, едната на роден език, втората по избор, с общо времетраене до 10 минути.- Вокални групи:2 /две/ песни, едната на роден език, втората по избор, с общо времетраене до 10 минути.

Изпълнението трябва да бъде съпроводено от инструментален запис. Плейбек не се допуска!Участниците/групите се задължават след потвърждаване на участието си в двудневен срок да изпратят инструменталите на произведенията, с които ще се явят в конкурсната програма на електронната поща mmf_slavqnskizvun@abv.bg .

КАТЕГОРИЯ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

В тази категория изпълненията на Кандидатите не подлежат на селекция,а след потвърждение и заплащане на такса участие биват допуснати до конкурсен тур пред публика.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА– от 7 г.до 12г. вкл.

Две песни от по ИЗБОР от различни етнографски области с общо времетраене до 4/четири/ – 5/пет/ минути.

Съпроводът е желателно да е синбек или акордеон! Участникът се задължава да уведоми Организаторите за вида на съпровода в двудневен срок от момента на потвърждението на участието си.

Участниците/групите се задължават след потвърждаване на участието си в двудневен срок да изпратят на електронната поща на фестивала (mmf_slavqnskizvun@abv.bg) инструменталите на произведенията, с които ще се явят в конкурсната програма.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 12г. до 18г.вкл.

Две песни по избор от различни етнографски области с общовреметраене 5/пет/- 7/седем/ минути.

Съпроводът е желателно да е синбек или акордеон!

Участникът се задължава да уведоми Организаторите за вида на съпровода в двудневен срок от момента на потвърждението на участието си.

Участниците/групите се задължават след потвърждаване на участието си в двудневен срок да изпратят на електронната поща на фестивала (mmf_slavqnskizvun@abv.bg) инструменталите на произведенията, с които ще се явят в конкурсната програма.

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 19г .- 30г

Две песни по избор от различни етнографски области с общовреметраене 7/пет/-9/седем/ минути.

Съпроводът е желателно да е синбек или акордеон!

Участникът се задължава да уведоми Организаторите за вида на съпровода в двудневен срок от момента на потвърждението на участието си.

Участниците/групите се задължават след потвърждаване на участието си в двудневен срок да изпратят на електронната поща на фестивала (mmf_slavqnskizvun@abv.bg) инструменталите на произведенията, с които ще се явят в конкурсната програма.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ в Модул „Музика”

– Точна интонация- Стилова интерпретация- Сложност на изпълнението- Богата темброва палитра- Ритмичност- Артистичност- Артикулация- ясна дикция- Индивидуален подход, стил, интересна фабула

МОДУЛ „КЪСОМЕТРАЖНО КИНО”

– Модулът цели насърчаване на създаването на късометражни филми в България и другите Славянски държави, откриване и промотиране на нови таланти в киното.- Право на участие в конкурса имат филми с продължителност до 30 минути,произведени след 1 януари 2019 год. -Няма ограничение към вида кино или жанра на филма. Могат да участват игрални, документални, анимационни и експериментални филми.Всички филми, съдържащи форми на насилие, расизъм, етнически и религиозни

провокации, както и порнографско съдържание ще бъдат дисквалифицирани.- Филмите се подават за селекция във формата на онлайн скрийнър с линк и парола за достъп, който се попълва във формуляра за участие или на DVD носител, получен в офиса на ММФ «Славянски звън» с адрес п.к.9000 гр.Варна, ул. «Кап.Райчо Николов» 103 /сградата на НЧ «Искра-1924»/

.- Селектираните филми ще бъдат прожектирани на един от следните формати:● DCP ∙35 mm; ∙Blu-ray; ∙HD файл с висока резолюция.- Всички селектирани филми трябва да имат субтитри на английски език.Международното петчленно жури на ММФ „Славянски звън” ще избере най -добрия филм от предварително селектираните 10 филма.- Авторите на селектираните филми подписват документ, че дават съгласието си за прожектиране на творбите им в програмите на ММФ” Славянски звън”.- Право на участие имат всички отговарящи на възрастовите групи, заложени вРегламента от Организаторите на Фестивала.

КАНДИДАТИТЕ В ТОЗИ МОДУЛ НЕ ДЪЛЖАТ ТАКСА УЧАСТИЕ!

МОДУЛ „ТЕАТЪР”Няма жанрово ограничение на проектите /Драматичен, Куклен, Експериментален, Танцов театър и др/.

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА УЧАСТНИЦИТЕ от 7г. до 30 г.– Времетраене до 30 мин /откъс,сцена,действие от драматургичнопроизведение/- Моноспектакъл или Камерен спектакъл до 5 /пет/действащи лица.Всеки състав, желаещ да участва във фестивала, изпраща на на посочения имейл адрес за кореспонденция :– заявка за участие;– кратка история на трупата, придружена от списък на всички участници;– списък с имената на действащите лица и изпълнители в спектакъла.– запис на част от спектакъла или целият спектакъл до 30 минути на електроненносител или линк препратка към интернет платформи за видео споделяне.- Афиш,ако има такъв.Критерии за оценка – предимството в селекцията за участие ще имат постановки:– показващи нови, иновативни решения;

– със съвременен прочит;– на теми, вълнуващи младите хора;

МОДУЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

Кандидатите в този модул не заплащат такса за участие!ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ ПОЕМАТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ!

Тема на конкурсните работи „ Стълба към мечтите”– Основната цел на този модул е подкрепа и промотиране от ММФ „Славянски звън” на креативността на художниците – художници/фотографи от България и чуждестранни художници/фотографи.- Конкурсът НЕ налага техника на работа и е насочен към художници и фотографи от България и всички държави по света;- В конкурса може да вземе участие всяко лице, отговарящо на възрастовите групи, заложени в Регламента на Фестивала;- Завършването на висше художествено учебно заведение не е изисквано и НЕ е условие за взимане на участие в конкурса;– В конкурса ще бъдат допускани картини във формат не по-голям от 35 x 50 см. и тегло непревишаващо 1 кг. Желателно е конкурсните творби да не са рамкирани.- Заявената за Конкурса картина трябва да бъде еднолична собственост на автора и да е в негово притежание с цел нейното разпореждане за нуждите, свързани с Конкурса.Заглавията на изпратените картини трябва да бъдат в две езикови версии т.е. на майчин език на участника и на английски.

Творбите се изпращат в офиса на ММФ «Славянски звън» с адрес п.к.9000 гр.Варна, ул. «Кап.Райчо Николов»103 /сградата на НЧ «Искра-1924»/

ФОТОГРАФСКИ ПРОЕКТИ:

– В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии, които отговарят на Регламента на ММФ” Славянски звън”.-Участниците са длъжни, при съмнения относно авторството от Организаторите, при поискване да представят оригиналните нередактирани кадри.- Фотографиите, участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.Формат и технически изисквания

Фотографиите, публикувани в проекта е нужно да бъдат във формат jpg, не по- малки от 980 пиксела по дългата страна.

МОДУЛ „ТАНЦ”

ЗА ТРИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 7г.-12г., 13г-18г, 19г.-30г.

В тази категория изпълненията на Кандидатите не подлежат на селекция, а след потвърждение и заплащане на такса участие биват допуснати до конкурсен тур пред публика.

Хореографските колективи и индивидуалните изпълнители представят на състезанието програма от 2 танца до 4 минути всеки!.

Номерата и изпълненията във всяка възрастова категория не се сравняват помежду си, техниката и уменията се оценяват според избрания стил.

Категория „МОДЕРЕН ТАНЦ”

Съвременен естраден танц – в номинацията се състезават кактосюжетни, така и не сюжетни номера.

Позволено е да се комбинират няколко модерни стила в една постановка.

Street dance show – в номинацията се състезават изпълнения, коитопредставят следните стилове: хип-хоп, диско, техно, тектоник, , LA-style, Jazz Funk, С-walk, Breakdance, Popping, Locking, Vogue, Waaking и други модернитенденции.

Бални танци – в тази номинация могат да участват само отборни представления (от 4 или повече души), базирани на бална хореография.

Contemporary, Модерни, Джаз – Тези танцови стилове се състезават вноминацията: модерн, джаз-модерн, сontemporary, афро-джаз, съвремененджаз.

Категория „ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ”

Народни танци – в номинацията се състезават танците на народите по света.

Стилизиран фолклорен танц – в номинацията се състезават изпълнения, в които се използват предимно народна хореография, както и хореография на други танцови стилове и направления.

Веднъж заявен репертоар –не се променя! Важи за всички жанрове и модули!!!

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Разходите за транспорт, храна и нощувки са за сметка на участниците.

Организаторите на конкурса могат да съдействат с осигуряването на хотел на промоционални цени при предварителна заявка най-късно до 15 дни преди стартиране на Фестивала/Конкурса.

Съставът/участникът не трябва да поема други ангажименти в периода на Фестивала.

Съставът/участникът трябва стриктно да спазва програмата на Фестивала, както и определеното му време за участие в концертите и дефилетата.

Ръководителят/ако има такъв/ на състава/изпълнителя е отговорен за дисциплината на групата, в т. ч. за спазването на програмата на Фестивала, добрите отношения с другите групи, както и за артистичното ниво на изпълнителите, съответстващо на представените рекламни материали.

Организационният комитет притежава всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви задължения към участниците във Фестивала.

Веднъж заявен репертоар –не се променя! Важи за всички жанрове и модули!!!

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ФЕСТИВАЛА:

Искра Иванова /Директор ММФ „Славянски звън”/

Телефон, Viber : +359 877 177 612 ,+359 895 848 041

София Хитова /Художествен Директор „Славянски звън”/

Телефон : +359 877 757 126

E-mail: mmf_slavqnskizvun@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/slavqnskizvun/

Адрес: България, Варна, п.к.9003,ул.Гривица,бл.10,ап.41